Oikeudenmukaisuus ja reiluus

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Oikeudenmukaisuus ja reiluus

Oppilaan kirjan ensimmäinen asiakokonaisuus käsittelee oikeudenmukaisuutta ja reiluutta. Teema alkaa oikean ja väärän teon pohtimisella. Mistä tiedän, että teen oikein? Mitä oikeudenmukaisuus on? Miten se ilmenee oppilaiden arjessa? Miten oikeudenmukaisuus toteutuu maailmassa? Mitä on reiluus?

Tarkastellaan yhdessä teema-aukeamakuvaa. Opettaja kertoo oppilaille, että seuraavien ET-tuntien aikana on tarkoitus pohtia oikeudenmukaisuutta ja reiluutta ja mitä se tarkoittaa kotona, koulussa ja kavereitten kanssa ollessa.

Keskustellaan teemakuvasta, joka heijastetaan kaikille yhteisesti näkyviin. Kirjoja ei tässä vaiheessa ole tarpeen avata.

  • Mitä kuvassa tapahtuu?
  • Onko tilanne tuttu?
  • Mitä mieltä ollaan kuvan jälkkärinjakosäännöistä? Ovatko ne oikeudenmukaiset?
  • Keskustelua ja omia ratkaisuja tasapuoliseen jakoon.
  • Onko aina välttämätöntä, että kaikki saavat tasan yhtä paljon? Onko poikkeuksia tästä säännöstä?

Keskustellaan koulussa tehtävistä ryhmätöistä ja niissä tapahtuvasta työnjaosta. Mikä olisi oikeudenmukaisin tapa tehdä yhdessä? Onko aina tärkeää, että jokainen tekee yhtä paljon?

Tehtävä

Opettaja teettää oppilailla esim. kolmen hengen (ei liian suurissa) ryhmissä tehtävän: oikeudenmukaisuus välitunneilla, mitä se tarkoittaa? Jokainen ryhmä saa paperia, kyniä ja värejä ja tarkoitus on tehdä jonkinlainen luonnos välitunnilla noudatettaviin hyviin ja oikeudenmukaisiin leikkiperiaatteisiin.

Kun ryhmät ovat valmiit, miettivät oppilaat jo ennen töittensä esittelyä sitä, kuinka työnjako ryhmässä sujui. Mitkä olivat ne periaatteet, joiden mukaan jako tehtiin? Olivatko kaikki aktiivisesti mukana?

Pohdinnat esitellään luokalle ja niistä keskustellaan vielä yhdessä. Oliko ryhmillä samanlaisia ideoita? Muuttuiko ryhmien työnjako, kun tehtävät esiteltiin? Mikä olisi järkevä tapa jakaa tehtävät ryhmätöissä? Kuinka paljon oppilaat voisivat opiskella yhteistoiminnallisesti?