Mitä oikeudenmukaisuus on

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Mitä oikeudenmukaisuus on

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ne perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta.

Ihmisoikeuksien kolme tärkeintä ominaispiirrettä ovat universaalisuus eli yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisoikeudet ovat yhteisiä maailman kaikille ihmisille ja voimassa kaikkialla samanlaisina. Ne kuuluvat kaikille ihmisille sukupuolesta, rodusta, varallisuudesta, kansalaisuudesta, asuinmaasta tai mistä tahansa muusta seikasta riippumatta.

Voiko ihminen antaa pois oikeutensa? Ihmisoikeuksien luovuttamattomuus viittaa niiden synnynnäisyyteen: ne kuuluvat jokaiselle ihmiselle jo yksinomaan hänen ihmisyytensä perusteella. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudesta seuraa, että kenelläkään ei ole oikeus riistää henkilöltä näitä oikeuksia pois. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuus tarkoittaa sitä, että ainoastaan hyvin tärkeät oikeudet luokitellaan ihmisoikeuksiksi.

Lisäksi ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja keskinäisriippuvaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden oikeuden edistäminen parantaa myös muiden oikeuksien toteutumista ja vastaavasti yhden oikeuden loukkaaminen tai riistäminen vaikuttaa kielteisesti muiden oikeuksien toteutumiseen.

Ihmisoikeudet (YK.fi)