Ihmisoikeuksien jaottelu

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Ihmisoikeuksien jaottelu

Vapausoikeudet

Vapausoikeudet turvaavat yksilön vapautta julkisen vallan puuttumisilta. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen samoin kuin liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja ja yhdistymisvapaus sekä omaisuuden suoja.

Poliittiset oikeudet

Näitä ovat muun muassa äänioikeus, sananvapaus, kokoontumisvapaus sekä yhdistymisvapaus. Tasa-arvo-oikeuksiin kuuluvat muun muassa rodullinen, sukupuolellinen ja uskonnollinen yhdenvertaisuus.

Taloudelliset oikeudet

Jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Toteutuuko se kaikkialla?

Sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet

Tähän kuuluu oikeus sosiaaliturvaan ja opetukseen. Valtiolla on velvoite turvata ja edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Oikeus tasapuoliseen kohteluun oikeudenkäynnissä

Tasa-arvo lain edessä tarkoittaa, että laki on sama kaikille. YK:n mukaan tämä on erityisen tärkeää vähemmistöille ja köyhille. Lakien ja tuomarien on siis kohdeltava kaikkia samalla tavoin riippumatta sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta ja muusta vastaavasta. Tasa-arvo lain edessä kuuluu oikeusvaltion keskeisiin kulmakiviin.