Oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässäni

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässäni

Kiusaaminen ja hyljeksintä

Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen on tarkoituksellisesti tai suunnitelmallisesti toista vahingoittavaa, erotukseksi leikistä tai tasaveroisten tavanomaisesta nahistelusta. Koulukiusaaminen on yksilöiden välistä tai yhteisöllistä kiusaamista. Tavallisesti sillä on tarkoitettu oppilaan oppilaaseen kohdistamaa kiusaamista, mutta koulukiusaamiseksi voidaan nimittää myös opettajien välistä työpaikkakiusaamista tai oppilaan ja opettajan välistä kiusaamista. Kiusaaminen ei ole luokan muusta sosiaalisesta elämästä irrallaan oleva asia, vaan se liittyy usein kokonaisvaltaiseen ihmisarvon menetykseen vertaisryhmässä. Härnäämistä, joka kohdistuu milloin kehenkin oppilaaseen, ei useinkaan pidetä varsinaisena koulukiusaamisena, mutta jos se kohdistuu jatkuvasti samaan oppilaaseen ja kohde on alistetussa asemassa, kiusaamisen tunnusmerkit täyttyvät. Koulukiusaaminen voi olla uhrilleen henkisesti hyvinkin vahingollista ja saattaa aiheuttaa jopa aikuisikään asti säilyviä traumoja.

Kiusaaminen on pahan mielen aiheuttamista, joka on

  • tahallista
  • toistuvaa
  • kohdistuu suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreen.

Kiusaajien arveltiin aiemmin kärsivän huonosta itsetunnosta. Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että kyse on enemmän kiusaajien näyttämisen tarpeesta, joskus myös psyykkisistä ongelmista. Kiusaajat ovat myös itse voineet aiemmin joutua kiusatuiksi. Monille sivustakatsojille ja osallistujille kiusaaminen voi olla ajanvietettä. Äärimmillään kyse on vallankäytöstä ja nokkimisjärjestyksen ratkomisesta väkivallan keinoin. Kiusaamisen kohteena on usein oppilas, joka eroaa jollain tavalla muusta joukosta. Perinteisesti tällaisia syitä ovat olleet liikalihavuus, anatominen poikkeavuus, etninen tausta, silmälasien tarve, kiusatun perheen olosuhteet, hiljaisuus, pikkuvanhuus tai hyvä koulumenestys. Kiusaamisen vähentämisessä pitäisi kiinnittää huomiota koko ryhmään niin, että kiusaaja ei saa tukea ryhmästä (ei yleisöä, ympärillä naureskelijoita tai muita kiusaamiseen mukaan menijöitä jne.) ja että yhä useampi asettuu kiusatun puolelle tai osoittaa, ettei hyväksy kiusaamista. (Lähde: Wikipedia.)

Kysymyksiä pohdittaviksi:

- Millä tavoin kiusaaminen loukkaa ihmisoikeuksia?
- Kuka kiusaa, minkälainen oppilas kiusaaja mielestäsi on, ketkä osallistuvat kiusaamiseen?
- Mikä merkitys on läsnäolijoilla, niillä jotka näkevät kiusaamista mutta eivät itse kiusaa?
- Onko sinua kiusattu?
- Oletko itse kiusannut jotakuta? Millä tavoin?
- Voiko kiusaaminen olla vaarallista? Miksi?
- Mitä voimme tehdä lopettaaksemme kiusaamisen?
- Uskallanko puolustaa kiusattua?
- Mikä on kiusaamista? Avoin tarina.

Minkälainen on oikeudenmukainen opettaja? (Positiivarit.fi)

KivaKoulu-ohjelma

Paljon kouluyhteisöä voimaannuttavia vinkkejä kiusaamisen ehkäisyyn löytyy KivaKoulu-sivustolta. Koulun tulee rekisteröityä KivaKoulu-ohjelmaan, jotta kaikki materiaali olisi saatavilla.

Lisätietoa (KiVa Koulu.fi)

Vertaissovittelu

Vertaissovittelu tarjoaa vinkkejä sovittelutaitojen soveltamiseen koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle sekä oppilaille.

Tietoa vertaissovittelusta (Verso.com)