Oikeudenmukaisuuden toteutuminen maailmassa

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Oikeudenmukaisuuden toteutuminen maailmassa

Ihmisoikeudet ovat rauhan rakennusainetta

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen nähdään edellytyksenä rauhalle, demokratialle ja kehitykselle kaikkialla maailmassa. Sodan tai muun vakavan kriisin aikana valtioilla ei usein ole kykyä eikä välttämättä poliittista tahtoa turvata kaikkien alueellaan olevien ihmisten ihmisoikeuksia. Tällöin myös monet yhteiskunnan perustoiminnot, kuten koulutus ja työssäkäynti, estyvät. Konfliktit vaarantavat turvallisuuden ohella usein monien ihmisten toimeentulon ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Rauha luo edellytykset sille, että valtiot pystyvät noudattamaan moraalisia ja oikeudellisia ihmisoikeusvelvoitteitaan. Yhteiskuntarauha sekä demokratia takaavat, että ihmiset voivat vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja siten yhteiskuntansa kehityssuuntaan. Se myös vapauttaa konfliktiin uppoavia resursseja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Ihmisoikeudet olivat vahvasti esillä eri puolilla maailmaa 1900-luvun alkupuolella. Kymmenien miljoonien ihmisten hengen vaatinut toinen maailmasota synnytti voimakkaan paineen kirjata ihmisoikeudet tuleviin rauhansopimuksiin ja vakiinnuttaa ne osaksi sodanjälkeistä uutta maailmanjärjestystä.

Natsi-Saksan hallinto oli osoittanut, että tarvittiin kansainvälisiä takeita sitä vastaan, ettei jokin valtio julista sisäistä sotaa jotakin etnistä, kansallista tai uskonnollista kansanryhmää vastaan ja omien lakiensa mukaan täysin laillisesti ja järjestelmällisesti ryhdy tuhoamaan ryhmän jäseniä.

YK rauhaa ja ihmisoikeuksia turvaamaan

”Ei koskaan enää” oli kantavana ajatuksena uuden maailmanjärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien, perustamisessa vuonna 1945. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen mainitaan eräänä järjestön päämääränä heti YK:n peruskirjan 1. artiklassa, ja peruskirjassa YK:n jäsenvaltiot myös sitoutuvat yhteistyöhön, jotta kaikkien oikeudet ja rauhanomainen maailman voisivat toteutua.

Valtioiden yhteisymmärrys pysyvän rauhan saavuttamisesta oli myös keskeinen motiivi ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksen laatimiselle. YK:n yleiskokous hyväksyi julistuksen vuonna 1948. Rauhan tavoite tulee esiin julistuksen johdannossa sekä erityisesti artiklassa 28:

Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen,
jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.

Yli kuusikymmentä vuotta YK:n perustamisen jälkeen sodat ja muut turvallisuusuhat eivät ole edelleenkään loppuneet maailmasta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö edistystä ja kehitystä olisi tapahtunut kaikilla maailman alueilla. Maailmassa, jossa kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin, ei olisi myöskään sotia, ja sitä maailmaa kohti kannattaa edelleen pyrkiä.

(Perustuu tekstiin Martin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme, YK-liitto 1998.)

Keskustelunaiheita

  • Mitä sotia maailmassa käydään juuri nyt?
  • Miksi näitä sotia käydään?
  • Miten sodat voitaisiin saada loppumaan?

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Faktaa:

  • 5 000 aktiivista vapaaehtoista
  • 90 000 jäsentä
  • 60 000 säännöllistä lahjoittajaa
  • 150 000 verenluovuttajaa joka vuosi

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Lisätietoja (Punainen Risti.fi)
Punainen Risti ja Punainen Puolikuu (Wikipedia.org)