Erilaisia ulkoasuja

Nykykulttuurissa ulkonäköihanteet näyttäytyvät usein kovin yksipuolisina. Jo pienille lapsille tarjotaan tiettyä mallia, joka on ikään kuin ihanteellinen ihmisen muoto. Lihaksikkaan miehen ja nukkemaisen naisen malli on ulottutunut viihde- ja leluteollisuuden myötä kaikkiin maanosiin. Tämä jo kulunut asia, jonka kaikki tiedämme, mutta johon meillä kasvattajilla tuntuu olevan hämmästyttävän vähän vaikutusvaltaa, sitoo ja kahlitsee ihmisen ajattelua, kasvua ja minäkuvaa.

Ihanteita tarvitaan ja ihminen saa haluta olla terve ja kaunis. Kauneuden ja terveyden käsitettä voisi tarkastella lähemmin ja miettiä sitä, kuinka monesta asiasta kauneus ja terveys koostuu, ja kuinka monella eri tavalla voi olla kaunis.  

Kappaleen tavoitteena opettajalle voisi olla se, että oppilaat syvällisesti pohtivat erilaisuuden kauneutta ja tarpeellisuutta. Kuinka monelle elämän eri alueelle heijastuukaan se, että annamme tilaa ja hyväksymme moninaisuuden? Kuinka tärkeätä on se, että saamme kohdata erilaisuutta? Kuinka vaarallista ihmisyhteisöille voikaan olla yhdenmukaisuuden ja samannäköisyyden vaatimus? Ihmiskunnan historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä tästä. Mikrotasolla, esim. koululuokassa, vaikuttavat samanlaiset asiat. Minkälaista keskustelu esimerkiksi ET-tunnilla olisi, jos kaikki olisivat asioista aina samaa mieltä? Minkälaista olisi, jos kaikki ihmiset olisivat aivan samannäköisiä?

Myös erilaiset vammat saattavat näkyä ihmisessä päällepäin. Mikä vammoissa ja ”virheissä”on kaunista ja rumaa? Voiko epätäydellinen olla kaunista? Mitä hyvää virheissä on? Voisiko olla niin, että ihminen, joka ei näytä aivan täydelliseltä, olisikin helpommin lähestyttävä kuin virheettömältä näyttävä? Miksi?

Voidaan keskittyä ulkonäön lisäksi tai sen sijaan vaatteisiin. Tehdään vaateprojekti, jossa mietitään omia mieltymyksiä ja ympäristön asettamia vaatimuksia. Kuka päättää, mitä vaatteita käytän, äiti, isä, minä itse vai kaverit? Minkälaisista väreistä pidän ja minkälaisissa vaatteissa viihdyn? Mikä vaatteissa on tärkeää?

Voidaan tarkastella erilaisia taloja ja kaupunkiympäristöjä ja perehtyä siihen, kuinka näitä kaikkia tiloja ja alueita suunnitellaan. Miksi talojen ja kaupunkien suunnittelu on tärkeää? Mitä talojen tai oman huoneen ulkonäkö merkitsee? Viihdymmekö paremmin tietynlaisissa ympäristöissä niiden ulkoasun ja näkymien takia?

Satu Honkala ja Ritva Tuominen