Erilaisia vahvuuksia

Tässä kappaleessa viritetään keskustelua erilaisista taidoista ja mietitään myös omia vahvuuksia, joita löytyy jokaiselta. Opettajan huolehtii siitä, että jos vahvuuksia listataan, niitä todellakin löytyy jokaisesta oppilaasta. Taululle kirjataan erilaisia vahvuuksia ja päästään taas toteamaan, miten ryhmässä toteutuu mahtava määrä taitoa ja osaamista.

Kappaleen kuvassa esiintyy erilaisia taiteellisen ja liikunnallisen osaamisen lajeja. Kuvaa oppilaitten kanssa tarkasteltaessa on tärkeätä korostaa, että kuvatut taidot ovat vain pieni osa siitä kaikesta, mitä ihminen voi osata. Vahvuudet eivät välttämättä ole perinteisesti ihailtuja lajeja, kuten voimistelu, soittotaito jne. Upeita vahvuuksia ovat myös auttamisen taito, taito toimia yhdessä toisten kanssa, sitkeys ja monet muut kyvyt, joita ei ehkä itse ole ymmärtänyt vahvuuksiksi. Viimeksi mainitut vahvuudet voivatkin olla juuri sellaisia, jotka parhaiten auttavat meitä menestymään ja olemaan onnellisia.

Kappaleessa on tehtäviä, joihin kannattaa käyttää aikaa. Tavoitteena itsetuntemuksen kasvun lisäksi on oman ja toisten itseluottamuksen kasvaminen. Kannattaa kehua toinen toistaan oikein kunnolla. Aiheen käsittelyn lopussa kaikkien ryhmän jäsenten itseluottamus on kasvanut.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen