Ympäristön luomaa erilaisuutta

Ympäristön luomaa erilaisuutta on jo sivuttu luvussa, jossa käsitellään erilaisia tapoja. Monien tapojen mielekkyys voidaan ymmärtää ainoastaan sen ympäristön avulla, jossa tuo tapa on kehittynyt.

Rakennetussa ympäristössä olosuhteista johtuva erilaisuus tulee selvästi esille. Oppilaiden kanssa tehty tutkimus maailman eri alueiden arkkitehtuuriin on tätä hyvin havainnollistava hanke. Oppilaat keksivät itse, miksi joillakin alueilla on rakennettu yksinomaan kivitaloja, kun jossakin toisaalla kaikki tehdään puusta tai miksi toisissa taloissa on moninkertaiset lasit ikkunoissa ja toisissa paljon katettua ulkotilaa.

Luokassa päätetään ehkä tutustua joidenkin kulttuurien kansanmusiikkiin. Pohditaan yhdessä, miksi jossakin kulttuurissa käytetään paljon puupuhaltimia ja toisessa kielisoittimia. Miten esimerkiksi säkkipilli tai pan-huilu on kehittynyt? Näiden asioiden miettiminen on oppilaille elämyksellistä, hauskaa ja kiitollista. Ei ole liian vaativaa eikä myös itsestään selvää miettiä joidenkin soittimien materiaaleja ja sitä, miksi soittimet ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat. Onko musiikki kehittynyt tietynlaiseksi juuri siksi, että sitä on soitettu tietyillä soittimilla? Ovatko soittimet sellaisia kuin ovat sen vuoksi, että tiettyä materiaalia on ollut saatavilla?

Ympäristön luomaa erilaisuutta voidaan tutkia tähän tapaan myös kuvataiteen, uskontojen, koulunkäynnin, ruokakulttuurin jne. avulla. Kappaleen tehtävissä voidaan pohtia erilaisuutta myös lähiympäristössä, esim. maalla tai kaupungissa.

Mitä kuvassa tapahtuu?
Miten kuvan lasten elämä eroaa sinun elämästäsi?
Mikä on kuvan lasten elämässä vaikein asia?
Mistä kuvan lapset ovat tyytyväisiä?
Miten kuvan lapsia voi auttaa?
Unicef on järjestö, joka auttaa maailman lapsia. Ota selvää Unicefista.

Sivun 48 kuvassa on lapsia, jotka eivät voi hyvin. Oppilaat saavat itse miettiä, mistä kuvassa on kysymys. Millä tavalla he ovat erilaisia kuin oman luokkamme oppilaat? Ovatko he itse vaikuttaneet tilanteeseensa? Miten ympäristö on siihen vaikuttanut? Vaikka kuva on totuudenmukainen, ei luokassa kuitenkaan kannata liian voimakkaasti korostaa maailman katulasten kauheaa tilannetta. Tosiasiat voidaan silti todeta. Samalla on hyvä miettiä kahta asiaa: Miten kuvan lapset itse voivat vaikuttaa elinolosuhteisiinsa? ja Miten me voimme asioihin vaikuttaa? Oppilaiden ei tarvitse tuntea syyllisyyttä maailmassa vallitsevan epäoikeudenmukaisuuden takia.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen