Monenlaista erilaisuutta

Tätä kappaletta voi lähestyä esimerkiksi siten, että mietitään, millaisia erilaisuuksia voi olla. Onko erilaisuus aina pysyvää vai voivatko jotkin asiat muuttua samanlaisiksi tai sulautua toisiinsa? Voivatko jotkin asiat tai ilmiöt olla toisaalta erilaisia, toisaalta samanlaisia? Mikä on erilaisuuden merkitys?

Meistä jokainen muuttuu kaiken aikaa. Vaikka oppikirjaan onkin kirjoitettu lause ”aito olemus ei muutu”, voidaan sekin asettaa kyseenalaiseksi. Kaikki muuttuu. Olemme siis loppujen lopuksi itsemmekin kanssa erilaisia. Tämän kappaleen tärkein anti voikin olla sen tosiasian ymmärtäminen, että erilaisuus on elämälle välttämätön asia. Ilman erilaisuutta emme itse asiassa olisi oppineet ajattelemaan. Ajatteleminenhan on asioiden luokittelua. Vain yhtäläisyyksien ja erojen perusteella voidaan tehdä luokituksia. Me yhdistelemme ja erottelemme asioita kaiken aikaa.

Erilaisuuteen ja erilaistumiseen liittyy myös lajien ja yksilöiden kehitys. Ihminen kehittyy alkiosta valmiiksi lapseksi solujen erilaistumisen avulla. Töiden ja tehtävien tehokas jakaminen ihmisyhteisöissäkin perustuu erilaisuuteen.

Luonto-osassa aiheeseen voidaan vielä palata ja tutustua mm. luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin käsitteeseen ja merkitykseen.

Pelottaako erilainen

Tekstin avulla on tarkoitus käsitellä rasismia ja pohtia rasismin vastaisia keinoja koulussa ja maailmassa. Voidaan keskustella myös uusnatsismista ja laajentaa holokaustiopetuksen jaksoksi. Ruotsalaisten kokemusten mukaan jyrkän rasistiseen toimintaan johtava kehitys alkaa erittäin varhain. Selkeä "linjavalinta" kasvussa rasistiksi tapahtuu jo noin 11 vuoden iässä ja sen jälkeen kehityksen suuntaa on työläs muuttaa. Tästä syystä varhainen asennekasvatus ja myös historiaan liittyvä tietopuolinen opetus on tarpeen jo ennen kuin systemaattinen historian opetus alkaa.

Katso alempaa Holokaustiopetus

Suvaitsevaisuus-kertomuksen keskusteluteemoja

Suvaitsevaisuus-sanalla on suomen kielessä hiukan erilainen vivahde kuin esim. englannin tolerance-sanalla. Tolerance-sanan perusmerkitys on "sietää". Tärkeä keskusteluteema on, että pitää voida tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, vaikka ei heistä pitäisikään.

  • Saako valita kenen vieressä istuu koulussa/bussissa/syntymäpäivillä?
  • Saako opettaja määrätä, kenen kanssa välitunnilla leikitään tai pelataan?
  • Millaisen asiat helpottavat "ärsyttävän tyypin" kanssa toimeen tulemista?

Alempana Mitä on suvaitsevaisuus? ja Olenko suvaitsevainen? -testi

Samira ei ymmärrä -kertomuksen keskusteluteemoja

Maahanmuuttajalapsen tilanne on usein kuten Samiran, hän ei ole valinnut muuttamista Suomeen eikä ole täällä erityisen mielellään. Läheiset, kaverit ja tutut paikat ovat jääneet entiseen asuinmaahan. Uudessa maassa perhe on todennäköisesti köyhempi ja vähemmän arvostettu kuin kotona. Kieli tuottaa vaikeuksia ja erilaiset tavat aiheuttavat hämmennystä ja vaikeuksia.

Koulun käyminen vieraalla kielellä on raskasta ja puutteellinen kyky ilmaista itseä saattaa saada lapsen tuntemaan itsensä tyhmäksi ja epäonnistuneeksi. Vaikka suomen kielen taito olisi hyvä, se on ani harvoin yhtä hyvä kuin äidinkielen taito, kakkoskielellä työskennellessä joutuu helposti tinkimään siitä, mihin äidinkielellä pystyisi.

Myös suomalaisten oppilaiden äidinkielentaito vaihtelee. Luokassa on usein oppilaita, jotka Samiran tapaan eivät pysy mukana opettajan puheessa, vaan täyttävät ymmärryksen aukkoja arvaamalla. Suomalaislasten etuna on kulttuurinen lukutaito - he osaavat päätellä opettajan ilmeistä ja eleistä, meneekö arvaus oikeaan suuntaan vai ei ja miten kannattaa toimia seuraavaksi. Maahanmuuttajalapselta puuttuu pitkään kyky lukea sanatonta viestintää etenkin, kun suomalaisen kulttuurin ilmeet, eleet ja äänenpainot ovat pieniä ja lähes huomaamattomia mutta sitäkin merkitsevämpiä.

Keskustelukysymyksiä

  • Haluaisitko muuttaa toiseen maahan? Mihin maahan? Miksi?
  • Miltä tuntuisi, jos perheesi päättäisi muuttaa johonkin toiseen maahan? Mikä muutossa olisi kivaa, mikä ikävää?
  • Mistä muusta kuin puheesta voi saada selville, mitä toinen ihminen tarkoittaa? Näytä, että olet iloinen/vihainen/surullinen/väsynyt/tarmokas/ystävällinen. Näytä, että viereesi voi tulla/et halua, että kukaan istuu viereesi.
  • Jos seuraava oppitunti pidettäisiin kielellä,jota et osaa yhtään, miten toimisit? Minne menisit istumaan? Minne katselisit? Miltä sinusta tuntuisi?

Vieraskieliseen opetustuokioon osallistuminen on hyvä kokemus, jos opettajalla on mahdollisuus sellainen järjestää. Kokemus on yhtä aito, vaikka vieras kieli olisi opettajan keksimää sekakieltä höystettynä oudoilla ohjeilla.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen