Hyvät säännöt

Teksti ja tehtävät jatkavat sääntöjen merkityksen pohtimista. Pohditaan oikeudenmukaisuutta, reiluutta, turvallisuutta ja toisen asemaan asettumista. Kuvan tarkastelussa esille noussee sääntöjen rikkominen ja riitatilanteen selvittäminen. Ohjataan rauhanomaiseen konfliktien ratkaisemiseen win-win ajattelun pohjalta eli etsimme ja hyväksymme sellaisen ratkaisun, jossa kaikki osapuolet voittavat. Voidaan pohtia kompromissien tekemisen välttämättömyyttä, etuja ja haittoja.

Alkukuva sopii erinomaisesti dramatisoinnin tai tarinan keksimisen virikkeeksi. Ohjeena on, että kertomuksen pitää ratketa rauhanomaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Säännöillä suojataan oikeuksia

Tekstin avulla lähestytään säännön ja eettisen periaatteen eroa. Voidaan selvittää Suomen lainsäädäntökäytäntöä ja demokraattista päätöksentekoa. Oppilaita voi myös kiinnostaa, mitä laki määrää erilaisista teoista, esim. rikoksista. Voimassa olevat lait löytyvät valtion säädöspankista nettiosoitteesta www.finlex.fi.

Kun käsitellään ihmisoikeuksia, selvennetään niiden perusoikeusluonnetta ja luovuttamattomuutta. Voidaan perehtyä joihinkin lastenoikeuksiin tai ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeusliitolla ja monilla muilla järjestöillä on kattavia opetusaineistoja, mutta ne on yleensä suunniteltu perusopetuksen päättövaihetta tai lukiota varten. Ne toimivat kuitenkin hyvänä opettajan tietolähteenä.

Kuva sopii erinomaisesti dramatisoinnin tai tarinan keksimisen virikkeeksi. Ohjeena on, että kertomuksen pitää ratketa rauhanomaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Tehtävät 4–5 soveltuvat pienten esitysten, sarjakuvien tai kertomusten lähtökohdiksi. Oikeus-velvollisuus -pareista voi myös tehdä yhdessä esim. muistipelin.

Säännöt auttavat ennakoimaan

Teksti jatkaa sääntöjen käsittelemistä. Esillä ovat säännöt, joihin ei liity eettistä ulottuvuutta. Esimerkiksi oikean- ja vasemmanpuoleinen liikenne on aivan yhtä hyvä. Jommankumman valitseminen ei ole eettinen ratkaisu. Tarkoitus on myös hahmottaa eettisen kysymyksen luonnetta. Millaisiin asioihin moraalinen oikea ja väärä liittyy, millaiset asiat ovat tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä.

Voidaan pohtia sääntöjen tarkoituksenmukaista määrää ja alaa. Miten tarkasti ja mistä kaikista asioista kannattaa tehdä luokan kirjalliset säännöt? Voiko kaikista mahdollisista asioista laatia säännön? Kannattaisiko niin tehdä? Miksi?

On hyvä huomata, että liialliset ja mahdottomat säännöt kääntyvät itseään vastaan. Muidenkin sääntöjen merkitys vähenee, jos on sääntöjä, joita ei voi tai tarvitse noudattaa.

Kultainen sääntö

Esitellään kultainen sääntö ja kategorinen imperatiivi. Eettisinä ohjeina niihin liittyy myös ongelmia. Pienen oppilaan on vaikea eläytyä toisen ihmisen asemaan ja hänen tulkintansa voivat olla hyvin konkreettisia. Opettajan on syytä painokkaasti tuoda esille, että vaikka kultainen sääntö on hyvä osviitta, emme silti voi olla ollenkaan varmoja, että toinen ihminen pitää hyvänä juuri sitä, mikä on meidän mielestämme parasta. On tärkeää keskustella ja kuulla toisen ihmisen toiveita ja näkemyksiä. Vaikka itse syö lihaa, ei pidä kysymättä tilata kaverille lihapullia; hän saattaakin olla kasvissyöjä.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen