Minä ja luonto

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Minä ja luonto

Minä ja luonto -jaksossa opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista toteutuvat sekä itsetuntemuksen ja kulttuuri-identiteetin että ympäristöteeman ja kestävän kehityksen ajatukset.

Koska tässä osiossa käsitellään nimenomaan omaa suhdetta luontoon ja ajatuksia luonnosta, yhdistyy se myös teemaan Ihmisenä kasvaminen. Tavoitteena on oppia myös ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja omaa ainutkertaisuutta sekä oppia tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteita.

Kestävän kehityksen periaatteisiin liittyviä tavoitteita ovat niiden ymmärtäminen ja sisäistäminen inhimillisen kasvun kannalta. Elinympäristön tilan ja ihmisten hyvinvoinnin välinen yhteys nostetaan esille ja kestävän elämäntavan heijastuminen yksilön elämään pyritään saamaan näkyväksi.

Omien valintojen merkitys elämässä toistuu aineistossa usein. Myös luonto-osuudessa palataan kestävän kehityksen näkökulmaan.

Aiheeseen virittäytyminen ja jakson yhteissuunnittelu 

Jaksossa seurataan jo tutuksi tullutta yhteisen suunnittelun tapaa. Oppilaat osaavat jo aiempaa paremmin suunnitella opiskeluaan. Kirjan eri jaksot voi opettaa mihin vuodenaikaan tahansa, joten ajankohta heijastuu jakson toteutustapaan.  

Opintokokonaisuutta voidaan suunnitella ajatuskarttojen avulla, jolloin nousee esille tutkimuskohteita, kysymyksiä ja selvitettäviä asioita. Kokonaisuuden aloituskuva ja sen kysymykset toimivat johdantona aiheeseen.

Jakson aikana on mahdollista retkeillä ja tutkia luontoa ja luonnossa syntyviä tuntemuksia ja ajatuksia. Jakson voi myös hajauttaa lukuvuodelle kokonaan ja integroida kolmeen edellä käsiteltyyn opintokokonaisuuteen. Jokaisen opintokokonaisuuden kohdalla voi tehdä niin. Aiheet yhdistyvät monella tavoin toisiinsa.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen