Mitä voin tehdä luonnossa

Oppikirjan kappale Mitä voin tehdä luonnossa rakentuu pienistä tekstinpätkistä, joissa edetään luonnon ihmiselle asettamien elämän ehtojen toteamisesta sen tarjoamiin elämyksiin. Kappaletta voi käsitellä niin, että oppilaat työstävät tekstin pareittain tai ryhmittäin. Ryhmät keksivät siitä pari-kolme täsmentävää kysymystä tai ajatusta. Näistä kappaleesta syntyneistä ajatuksista keskustellaan.

Taululle kirjoitetaan sanoja ja käsitteitä, jotka kaipaavat lisäselvitystä. Esimerkiksi ”monimuotoisuus” on sana, joka tässä yhteydessä voi vaatia syvällisempää pohdintaa.

Kumpaankin kappaleen tehtäviin voi käyttää kokonaisen tunnin, jos aikaa on. Ensimmäisen tehtävän voi integroida kuvataiteeseen, jolloin sitä pääsee pohtimaan koko luokka, ei vain ET- ryhmä. Samoin luontoretkelle mennään useimmiten koko luokan kanssa. Toisaalta pientä ET-ryhmää kannattaa hyödyntää. Yksittäisen oppilaan huomioimiselle jää enemmän aikaa, kun oppilaita on vähemmän.

Liiku luonnossa ja nauti luonnosta

Siihen, miten luontoaihetta luokassa käsitellään, vaikuttaa oppilaiden asuinpaikka. Kaupunkikoulun oppilaiden käsitykset luonnosta ja luonnossa puuhailemisesta riippuvat paljolti heidän perheittensä elämäntavoista.

Hyvä tapa miettiä luonnossa liikkumista on ensinnäkin todeta, että tällainen vapaa liikkuminen esimerkiksi rannoilla ja metsissä ei ole mitenkään itsestään selvää kaikkialla. Maailmassa on paikkoja, joissa suuretkin alueet kuuluvat yksityishenkilöille. Niillä liikkuminen voi olla kiellettyä. Tässä yhteydessä otetaan puheeksi jokamiehenoikeudet. Mietitään, mitä velvollisuuksia oikeuksista seuraa.

Aihetta työstetään edelleen piirtämällä tai kirjoittamalla aiheesta ”Liikun luonnossa”. Koska kysymyksessä on elämänkatsomustieto eikä esimerkiksi ympäristötieto, korostetaan tässäkin niitä merkityksiä, joita luonnolle annamme. Meillä kaikilla on omat arvomme ja arvostuksemme, mutta aina on myös jotain, joka meitä yhdistää.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen