Miina ja Ville

Tutustutaan kirjan lapsiin Miinaan, Villeen ja heidän ET-ryhmäänsä.  Miina ja Ville ovat ystäviä. Keskustellaan pojan ja tytön ystävyydestä. Otetaan yhdessä selvää, keitä ovat vintiöt (Miinan pehmolelu herää kuvitelmissa elämään omaa vintiöelämäänsä. Tätä ei kannata heti selittää. Lapset saavat keksiä sen itse.)

Luetaan yhdessä kappale ja keskustellaan Et-kavereiden haastatteluista kuvatekstin pohjalta. Sivun 19 kuva kannattaa tutkia tarkkaan ja tehdä kuvatehtävät. Kuvien lapsiin tutustuminen voi olla hauskaa ja helpompaa kuin varsinainen kaverihaastattelun teko.
Aihetta voi työstää eteenpäin samoin kuin kirjassa.  Tehdään siis omat kaverihaastattelut, jotka kootaan julisteeksi. Voidaan myös tehdä niin, että jokainen saa liimata itsestään tehdyn haastattelun vihkoonsa.

Tavoitteena on omaan ET-ryhmään tutustuminen ja mukavan keskusteluilmapiirin luominen.  Opettajan tehtävä tässä voi myös olla ihmisten ainutkertaisuuden korostaminen.!

Satu Honkala ja Ritva Tuominen