Kuka on ystävä?

Keskustellaan siitä, miten lapset määrittelevät ystävyyden. Tähän varataan erilaista virikeaineistoa, esim. yllättäviä ystävyyssuhteita. Myös opettajan kannattaa osallistua; mitä ystävyys aikuiselle merkitsee? Onko se sama asia kuin lasten ystävyys? Onko ystävyydessä olemassa erilaisia asteita tai tasoja?
Kysymyksiä edellä mainitusta voisivat olla esimerkiksi: Tuliko henkilö mukaan sen perusteella, mitä hän kuvassa teki, vai oliko syynä ulkonäkö, ikä, sukupuoli jne.? Oppilaita kannustetaan kysymään toisiltaan valintaperusteita.

Jos ryhmä innostuu pohtimaan kappaleeseen liittyviä kahta tehtävää syvällisesti, voi niihin käyttää runsaastikin aikaa. Ensimmäisen tehtävän kaikkiin väittämiin vastaaminen aiheuttaa jo paljon keskustelua ja tuottaa lisää aiheita käsiteltäviksi. Kakkostehtävässä ihanneystävää miettiessään lapset oikeastaan pohtivat omaa itseään, toiveitaan ja ajatuksiaan.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen