Mitä ystävyyteen kuuluu?

Tässä on hyvä ottaa esille erilaisia lasten elämästä tuttuja lojaliteettikysymyksiä.  Täytyykö ystävyyden vuoksi valehdella tai tehdä jotain muuta hankalaa?  Mihin kaikkeen pitää sitoutua?

Joskus ystävyys voi olla kovin intensiivistä. Tällöin toinen ystävistä vaatii ehdotonta uskollisuutta ja haluaa, että kaveri olisi vain hänen seurassaan. Tämän tyyppisiä vaatimuksia voi joskus olla varsinkin tyttöjen välisessä ystävyydessä. Ystävyys voi tuntua toisesta liian kahlitsevalta ja sen vuoksi se hajoaa. Pojilla sitoutuminen on löyhempää, mutta ehkä siksi usein myös pysyvämpää.

Nämä ovat oletuksia, joihin oppilasryhmässä voidaan paneutua ja ottaa niihin kantaa. Onko asia todellakin, niin kuin yllä kuvataan? Sitovatko tytöt enemmän kuin pojat? Onko poikien helpompi pysyä ryhmässä kuin tyttöjen? Kertovatko tytöt enemmän salaisuuksia toisilleen kuin pojat?

Kappaleen tehtävän kolme vaihtoehtokysymystä etenevät helposta vaikeampaan. Tarkoitus on, että oppilaat huomaisivat eettisten valintojen monimutkaisuuden. Millaisissa tapauksissa vaitiololupaus pitäisi rikkoa? Onko lupaus aina pidettävä, vai onko olemassa jokin suurempi syy, jonka vuoksi sitä ei voi pitää?

Satu Honkala ja Ritva Tuominen