Ystävyys vaarassa?

Tämän luvun teemana ovat riidat ja suuttuminen.  Opettaja voi koota taululle erilaisia oppilaiden ehdottamia riidan tai suuttumisen syitä. Oppilaat pohtivat ehdotuksia ja keskustelevat siitä, kuinka eri syistä johtuvat riidat voisi a) estää b) ratkaista, ja minkälaisia taitoja siihen tarvitaan.
Oppilaat voivat lukea kolmasluokkalaisen tytön kertoman tarinan joko itse tai se voidaan lukea heille, jonka jälkeen tarinasta keskustellaan.

Kirjassa olevien kysymysten ja pohdintatehtävien lisäksi voidaan miettiä seuraavia kysymyksiä:

  • Jos tytöille tai pojille tulee keskenään riitaa, niin johtaako se aina tappeluun?
  • Tappelevatko tytöt oikeasti?
  • Mitä on henkinen ja mitä fyysinen väkivalta?
  • Voisiko eri valtioiden välisiä sotia verrata ihmisten välisiin riitoihin?  Jos voi, niin missä mielessä?
  • Mitä rakentavia riitojen ratkaisukeinoja keksit väkivallan tilalle?
  • Miksi väkivaltainen tapa ratkaista asioita ei pidemmän päälle kannata?

Satu Honkala ja Ritva Tuominen