Rakkaus

Rakkaudesta puhuttaessa kannattaa korostaa käsitteen laajuutta. Rakkaudesta tulee mieleen usein romanttinen satujen ja viihteen tarjoama tyypittely. Rakkaus on toki paljon muutakin, mikä toivottavasti tulee ilmi seuraavasta harjoituksesta.
Oppilaiden kanssa voi kirjoittaa pieniä rakkauden määritelmiä: Rakkaus on…jne.
Nämä voi koota seinälehdeksi.

Mitä kaikkea voi rakastaa?

Mietitään kaikkia niitä ihmisiä ja perheenjäseniä, jotka varmaan rakastavat meitä, Miten he sen osoittavat? Mikä ero on rakastamisella ja sillä, että on rakastettu.

Pehmolelua tai vaikka lemmikkieläintä on joskus helpompi rakastaa kuin esimerkiksi pikkuveljeä. Miksi?

Voiko työtä tai harrastusta rakastaa? Voiko koulunkäyntiä ja kotitehtäviä rakastaa? Voiko jokaista hetkeä rakastaa?

Tässä yhteydessä voidaan myös miettiä, voiko viisautta rakastaa. Toisaalla tässä aineistossa viitataan filosofiaa lapsille -materiaaliin. Voidaan pitää pieni filosofinen tuokio aloittaen vaikkapa sanan” filosofia” varhaisesta merkityksestä (=viisauden rakastaminen). Osiosta Filosofian historiaa löytyy kappale viisauden rakastajista.

Tavoitteena voisi olla päästä rakkauden käsitteen banaalista ja viihteellisestä tulkinnasta laajempaan, elämää rikastuttavaan näkemykseen.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen