Puhu ja kuuntele

Harjoitellaan viestintätaitoja erilaisin leikein ja dramatisoinnein. Tämä osio on opettajankin kannalta mielenkiintoinen työstettävä. Voimme pohtia omaa kuuntelemisen taitoamme ja harjoitella sitä yhdessä oppilaiden kanssa. Opettajat ovat harjaantuneita puhujia, jotka mielellään sanailevat aiheesta kuin aiheesta. Nyt olisi mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan, mitä oppilaalla on sanottavaa.

Kuunteleminen on myös kärsivällisyyden harjoittamista. Kaikkien puhe ei ole niin sujuvaa, että se veisi heti mukanaan ja kuunteleminen olisi sen vuoksi helppoa ja hauskaa. Ihmisillä voi olla myös puheeseen liittyviä erityisvaikeuksia. Kuinka me silloin kuuntelemme häntä? Osaammeko eläytyä hänen asemaansa niin, että puhuja pääsee eteenpäin ja saa asiansa sanotuksi? Lapsi voi hakea jotain tiettyä sanaa yrittäessään kertoa asian täsmällisesti. Kuinka autamme häntä oikean ilmaisun löytämisessä?

Viestintään liittyy ilmaisun taitojen lisäksi myös se, kuinka valitsemme sanamme ja tyylin, jolla muille puhumme. Hyväksyvä myönteisyys on asenne, jota voimme harjoitella eri tavoin. Myönteinen asenne toisiin ihmisiin kuuluu ja näkyy puheessamme ja eleissämme ja heijastuu myös siihen, kuinka tärkeänä pidämme heidän ajatustensa kuuntelemista.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen