Tiedollista taustaa ja aineistoja

Elämänkatsomustiedon taustatieteistä filosofialla on merkittävä rooli. Oppiaineen sisällöissä filosofinen etiikka on keskeisessä asemassa. Eettisen ajattelun taitojen kehittämistä voi lähestyä esimerkiksi Filosofiaa lapsille -ohjelmaa mukaillen.