Mielikuvitus ja leikit

Kuvitteluleikin päätarkoitus on luoda ja korostaa merkityksiä. Kuvitteluun perustuvan draaman mahti opetusvälineenä perustuu siihen, että se on tekemisen ohella paljon enemmän. Leikissä kuviteltu maailma herättää mielikuvia todellisen maailman piirteistä ja jäsentää niitä. Lapsen asennoituminen leikkiin on eri asia kuin itse toiminta. Sisarukset voivat esimerkiksi leikkiä sisaruksia, jolloin leikin tarkoitus on irrottautua riittävästi todellisuudesta niin, että voidaan tarkastella sisaruksina olemisen sääntöjä. Leikin avulla tutkitaan sitä, mikä oikeasti on. Kuvitteellisen tilanteen luominen on keino abstraktin ajattelun kehittämiseksi.

Lasten kulttuurissa heijastuu aikuisten arvojen tarkka ja humoristinen huomiointi. Tutustuminen lasten keskinäiseen kulttuuriin ja leikkiperinteeseen avaa tien heidän ajatteluunsa ja toimintatapaansa.

Leikkiminen on oivallinen tapa esimerkiksi aloittaa työskentely elämänkatsomustiedon tunneilla. Leikin avulla voi myös käsitellä jo esiteltyä aihetta. Erinomainen kokoelma eri tilanteisiin sopivia leikkejä löytyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta.