Erilainen tahtomattaan

Viritetään keskustelua vammaisuudesta. Mietitään, millaisia vammoja ihmisillä voi olla ja kuinka ne voivat syntyä tai kehittyä. Jos luokassa on vammainen oppilas, voidaan hänen kanssaan etukäteen keskustella siitä, kuinka hän haluaa aihetta käsiteltävän. Hän ehkä haluaa kertoa asiasta oman näkökulmansa, mikä on luokan kannalta hyvä asia ja kertoo myös ryhmän ilmapiiristä.

Vammaisuus ei ole oma valinta eikä vamma yleensä ole kenenkään syy. On kuitenkin olemassa vammoja, jotka johtuvat elämäntavoista. Tässä yhteydessä vammojen syiden pitkällinen pohtiminen ei liene hedelmällistä. On parempi nähdä vamma henkilön ominaisuutena, asiana joka on olemassa ja jonka kanssa hän ja hänen ympäristönsä elää.

Miinan serkku -kertomuksen keskusteluteemoja

 • Vakava sairaus, vammautuminen, kuolema - sen mukaan, kuin oppilaat tuovat näitä aiheita esille
 • Miten voi lohduttaa ja auttaa huolestunutta tai surevaa ihmistä?
 • TV:n lääkärisarjat - Onko oikea sairaala ja sairaus samanlainen? Paranevatko potilaat aina? Monet lapset katsovat sairaalasarjoja. Niissä on jännittäviä käänteitä ja potilas yleensä aina paranee sankarilääkärin toimin.
 • Oman terveyden hoitaminen, terveelliset elämäntavat
 • Maailman terveysongelmia ja avustusohjelmia (aids, rokotusohjelmat, puhtaan veden merkitys jne.)

Leevin vaari -kertomuksen keskusteluteemoja

 • Suhtautuminen vammaiseen
 • Miten esteetön liikkuminen on järjestetty koulussa ja muissa julkisissa rakennuksissa?
 • Hienotunteisuus
 • Vanhukset
 • Mitä tarkoittaa, että pitää sopeutua?
 • Erilaiset apuvälineet, pistekirjoitus jne.
 • Tulevaisuus ja kyborgit eli voidaanko ihmistä parannella ja korjata keino-osilla? Miten se tulee muuttamaan maailmaa?

Satu Honkala ja Ritva Tuominen