Oppimispäiväkirja ja portfolio

Oppimispäiväkirja

Suorituksen aikana täydennettävä oppimispäiväkirja on tarkoitettu suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Oppimispäiväkirjaan laaditaan aluksi omat oppimistavoitteet ja tuntemuksia aihealueesta. Sen avulla seurataan omaa edistymistä.

Oppimispäiväkirjan sisältö:

  • opiskeluaikataulu
  • tehtävien suorittamisjärjestys
  • oppimistavoitteet
  • kuvaus lopputuloksesta
  • henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen seuraaminen itsearviointina

Oppimispäiväkirjan toteutustapa on vapaasti valittavissa. Se liitetään osaksi portfoliota.

Portfolio

Tehtävistä kootaan portfolio. Portfolio on parhaimmillaan persoonallinen, suoritettujen tehtävien ja aineistojen kokoelma.

Portfolion kokoaminen aloitetaan heti, kun opiskelija päättää suorittaa kotitalouden opintojakson e-oppimateriaalia käyttäen. Portfolion tehtävänä on kuvata koko oppimis- ja työprosessia.Se on kokonaisuus ja näyttö opiskelijan opiskeluajan kokemuksista sekä tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta.

Portfolio kuvastaa tekijänsä persoonallisuutta sekä opiskelijan tietojen ja taitojen kehittymistä, laajentaa opiskelijan itsetuntemusta sekä auttaa itsearvioinnissa. Portfoliossa tulee näkyä opintojakson nimi ja laajuus sekä suorittamisen ajankohta ja työn ohjaaja.

Portfolion tulee sisältää opintojaksoprosessiin liittyvä aineisto, kuten oppimispäiväkirja ja suoritetut tehtävät materiaaleineen. Portfolio auttaa myös opettajaa arvioinnissa, koska se selventää opiskelijan työprosessia ja kykyä oivaltaa omaa oppimisprosessiaan.