A

A-kirjain

(kirjan sivuilla 6-9)

a-kirjain

 

 

 

 

A-vokaalia äännettäessä huulet ovat avoinna. A on helppo tuottaa äänteenä ja tunnistaa kuuntelemalla. Peilin avulla voi tarkkailla suun asentoa äännettäessä. Alusta asti on tärkeää oppia lyhyen (a) ja pitkän (aa) vokaalin ero. Havainnollista tätä käsillä: kämmenet lähekkäin lyhyt a, levitä käsiä erilleen, pitkä aa.

Tehtäviä a-äänteestä:

- Kuuluuko sanan alussa a-äänne?

Nosta käsi ylös, jos kuuluu.

1. o-me-na 2. au-to 3. a-vain 4. i-sä jne.

 

- Kuuluuko sanan lopussa a-äänne?

1. vihre-ä 2. ruske-a 3. oranssi 4. musta jne.


- Kuuluuko sanan alussa a vai aa?

Vastaus voidaan näyttää kirjainkorteilla tai käsillä näyttämällä.

1. aa-mu 2. a-nanas 3. a-sunto 4. aa-si jne.


- Näytä a- ja aa-lappuja mielivaltaisessa järjestyksessä. Oppilaat lukevat äänteen yhdessä ääneen.

- Lisää / poista a. Käytä tuttuja sanoja, kuten oppilaiden nimiä.

- ”Avaa aapinen” suullisena harjoituksena. Avatkaa kirja ja sanokaa samalla avaa.

- Sana ja sen tutkiminen. Kirjoita oppilaiden tuottamia sanoja tauluun. Tutkikaa kuinka monta a-äännettä löytyy.

Tavupalkkien lukeminen. (Huomaa erilaiset a:t.)

Tavupalkit voi kirjoittaa rivi kerrallaan tauluun tai heijastaa seinälle. Luetaan rivit sekä vaaka- että pystysuuntaan. Osoita luettavaa tavua. Oppilaat harjoittelevat lukemaan tavupalkit sujuvasti. Havainnollista käsillä tms. lyhyen ja pitkän vokaalin ero (a / aa).

Kirjain viivastolle:

Pieni a-kirjain piirretään yhdellä vedolla. Moi:n kirjoistusviivastolla se sijoittuu ruskealle viivastovälille.
Iso A-kirjain aloitetaan alaperusviivalta, noustaan ylös ja samalla kynänvedolla laskeudutaan takaisin alas. Sitten piirretään poikkiviiva vasemmalta oikealle.

Kirjoitusharjoituksissa muista havainnollistaa sormiväli!

Kirjainaskartelu: APPELSIINI

Oranssi A4-paperi leikataan ympyrän muotoon. Piirrä muoto ensin ja leikkaa viivaa pitkin. Kirjoitetaan täyteen a-kirjaimia. Appelsiinit ripustetaan seinälle.