E

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön E

E-kirjain – kirjassa sivulla 48–51

E-äänteessä huulet ovat leveämpänä kuin i:tä äännettäessä. Suu on pienessä hymyssä.

Näytä kirjainkortteja mielivaltaisessa järjestyksessä. Oppilaat lukevat äänteen yhdessä ääneen.

Lukeminen:

Yhdessä taululla yhdistäen tuttu konsonantti e-äänteeseen. Tavun lihottaminen kolmekirjaimiseksi (se- see / seu, ne-nee /nei).

Kirjain viivastolle:

Poikkeuksellinen aloituskohta e:ssä ohjaa pysähtymään vaakasuoran osan jälkeen. Terävä kulma saattaa pyöristyä ja vaakasuora viiva voi mennä vinoon. Tärkeintä on, että kirjain näyttää e:ltä eikä muistuta o-kirjainta. E-kirjaimessa sakarat saattavat jäädä irti.