I

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön I

I-kirjain – kirjan sivuilla 12–15

I-äänteessä huulet ovat raollaan. I- ja a-äänteen eroa voi havainnollistaa suun asennon ja kuullun perusteella.

Tehtäviä i-äänteestä:

- Kuuluuko sanan alussa i-äänne?

Nosta käsi ylös, jos kuuluu.

1. i-so 2. i-loinen 3. a-vain 4. i-sä jne.


- Kuuluuko sanan lopussa i-äänne?

1. auto 2. ovi 3. oranssi 4. sininen jne.


- Kuuluuko sanan alussa i vai ii?

Vastaus voidaan näyttää kirjainkorteilla tai käsillä näyttämällä.

1. i-sä 2. Ii-da 3. i-hana 4. Ii-nes jne.


- Näytä i-, ii sekä a-, aa- ja ai-lappuja mielivaltaisessa järjestyksessä. Oppilaat lukevat äänteen yhdessä ääneen.

- Lisää / poista i. Käytä tuttuja sanoja, kuten oppilaiden nimiä.

- Sana ja sen tutkiminen. Kirjoita oppilaiden tuottamia sanoja tauluun. Tutkikaa kuinka monta i-äännettä löytyy.

Tavupalkkien lukeminen.

Erityistä: Opitaan yhdistämään kaksi eri äännettä a ja i yhteen. Liu'u äänteestä toiseen ja muodosta ai-tavu. Havainnollista a ja i kirjainkorteilla: erillään ja yhteen.
Oppilas voi lukea yhden tavupalkin ääneen. Muut päättelevät, mikä palkki on kyseessä ja näyttävät sitä omasta kirjasta sormellaan.
Havainnollista käsillä tms. lyhyen ja pitkän vokaalin ero.

Kirjain viivastolle:

Ohjaa piirtämään i ylhäältä alas. Piirtämissuunta on vaikea ja sitä on harjoiteltava monilla tavoilla.
Piste i:n päällä on kevyt kosketus, ei ympyrä tai sykerö.

Kirjainaskartelu: ILMAPALLO

Värikkäälle paperille piirretään ilmapallo, myös pallon ”täyttönapa” ja leikataan irti. (Opettaja voi monistaa valmiit mallit.) Pallo kirjoitetaan täyteen i-kirjaimia. Napaan sidotaan langan pätkä. Kiinnitetään pallot seinälle.