J

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön J

J-kirjain – kirjan sivuilla 126–129

Suomen kielessä j-äänne on ongelmallinen, koska kirjaimen nimeen liittyvä vokaaliaines kuuluu paremmin kuin konsonantti. Äänteen konkretisointi äännettä venyttämällä ei ole mahdollista. J esiintyy vain tavun alussa, mutta silti oppilaat eivät aina kuule sanan alussa olevaa j-äännettä.

Äänteen havainnollistamisessa voi käyttää oppilaille tuttua j sanaa, joka kirjoitetaan taululle. Peitetään j. Mitä lukee? Juttu – uttu, jalka -alka, jää – ää.

Kirjain viivastolle:

Ison ja pienen kirjaimen sijoittumista viivastolle pitää havainnollistaa selkeästi. Myös aloituskohtia on painotettava. Toisinaan piste saattaa tulla myös ison J:n päälle tai kirjain saattaa kääntyä peilikuvaksi.

Tavut

Mikä alkutavu? Näytä sormella kirjasta.

JANO JUODA JALKA JOULU JUNA JARRU
jono jäätelö järvi nis jatkaa joki