L

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön L

L-kirjain – kirjan sivuilla 62–67

L-äännettä voidaan tarvittaessa venyttää. L:n ja n: ääntö sekoittuu herkästi.

Lukeminen:

Perustavujen rakentaminen taululla:

- Kirjoita taululle tutut vokaalit i_ u_ a_ e_ o_
- Yhdistä vokaaleihin l-kirjain: al, il jne.
- Lihota tutulla konsonantilla (n,s): nol, sil, nal jne.

Kirjain viivastolle:

Pieni l piirretään ylhäältä alas. Pieni l-kirjain ja iso i-kirjain muistuttavat toisiaan. Tämä saattaa hankaloittaa lukemista sanoissa joissa on peräkkäin iso I ja pieni l (esim. Ilkka).

s. 65 Yhdistä tavut -tehtävässä on tarkoitus rakentaa sanoja ottamalla alkutavu vasemmasta sarakkeesta ja lopputavu oikeanpuoleisesta sarakkeesta.