U

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön U

U-kirjain – kirjan sivuilla 18–21

U-äänteessä huulet ovat eteenpäin työntyneinä ja suu on pyöreä. Hampaat eivät näy.

Tehtäviä u-äänteestä:

- Rytmiloru: u-u-uu, u-u-uu. Toistetaan monta kertaa.

- Kuuluuko sanan alussa u-äänne?

Nosta käsi ylös, jos kuuluu u.

1. u-los 2. i-loinen 3. u-pea 4. au-to jne.


- Kuuluuko sanan alussa u vai uu?

1. uu-ni 2. u-ni 3. uu-si 4. u-los jne.


Kuuluuko sanan lopussa u- vai uu-äänne?

1. aamu 2. kaatuu 3. Satu 4. katu jne.


- Näytä u-, uu sekä au-, ui- ja ai-lappuja mielivaltaisessa järjestyksessä. Oppilaat lukevat äänteen yhdessä ääneen.

- Lisää / poista u. Käytä tuttuja sanoja, kuten oppilaiden nimiä, myös kirjan alkuosan kuvista tuttuja sanoja.

- Sana ja sen tutkiminen. Kirjoita oppilaiden tuottamia sanoja tauluun. Tutkikaa kuinka monta u-äännettä löytyy.

Tavupalkkien lukeminen.

Erityistä: Opitaan yhdistämään kaksi eri äännettä liukumalla äänteestä toiseen. Diftongit: au, ui, ai.
Havainnollista käsillä tms. lyhyen ja pitkän vokaalin ero.

Kirjain viivastolle:

Pieni u-kirjain piirretään yhdellä vedolla. Huomaa: Joskus U alkaa muistuttaa V:tä tai se ei ulotu viivalle asti.

Kirjainaskartelu: U-AALLOKKKO

Piirrä poikittain olevalle A4-paperille n. 6 loivaa aallokkoa muistuttavaa viivaa. Oppilas vahvistaa aallokkoviivat ja piirtää niiden väliin u-kirjaimia.

Tehtävä s.21. Havainnollista taululla, mitä tarkoittaa yhdistä parit eli isolla kirjoitettu AU ja pienellä kirjoitettu ai.