V

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön V

V-kirjain – kirjan sivuilla 130–135

V-äänne esiintyy vain tavun alussa.

Kirjain viivastolle:

Kirjainta tehdessä on osattava pysähtyä perusviivalla kynää nostamatta. Näin syntyy terävä kärki eikä v muistuta u-kirjainta.

Tavut

Mikä tavu? Näytä sormella kirjasta.

VESI VAIKEA VALKOINEN VAATE KAIVAA KAIVO KIVA
vino ri vuosi vet vie kuivuu päivää päi ovi


s. 134 Rastittamisen taitoa vaaditaan monenlaisissa lomakkeissa, joita maahanmuuttajatkin joutuvat täyttämään. Rastittamisella yleensä hyväksytään tai vahvistetaan jokin asia. Lisäharjoitteluna voidaan hyvin täyttää myös tunneilla erilaisia virallisia lomakkeita.

s. 137 Kannattaa tehdä sekä suullisena harjoituksena että itsenäisenä työnä kirjoittamalla vihkoon lauseita. Missä vyö on? Vyö on maton alla. Missä taulu on? Taulu on seinällä.