Y

Vain Moi! -oppimateriaalin käyttöön Y

Y-kirjain kirjan sivuilla 146–147

Y: tä äännettäessä huulet ovat enemmän supussa kuin u:ta äännettäessä. Äännettä tarkasteltaessa huomataan, että y on etuvokaali ja läheisesti ääntyvä u takavokaali.

Lyhyt ja pitkä y-äänne. Havainnollista ero näyttäen käsillä pituutta: tyy – ny.

Kirjain viivastolle:

Pieni y voi olla vaikea piirtää: aloituskohta, kirjaimen leveys pieni kallistus oikealta vasemmalle ja lopetus perusviivan alapuolelle. Isossa Y.ssä tehdään ensin V ja sitten varsi.

Tavut

Mikä tavu? Näytä sormella kirjasta.

LYHYT MYY SYNYT KYSYY TYKKÄÄ
Ky jy ympyrä hylly yksi tyynyt kyykky (havainnollista)