Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja

Ilona Kuukka: Kielitietoisuus ja kielitietoiset työtavat

Tässä materiaalissa esitellään kielitietoisuutta ja kielitietoisia työtapoja, joilla ohjataan oppilaita monilukutaitoon.  Teksti sisältää paljon esimerkkejä työtavoista ja siihen on liitetty eri asiantuntijoiden artikkeleja sekä upotuksina että liitteinä. Materiaaliin kuuluu oheinen video. Videon ja materiaalin pohjalle voi rakentaa koulutusiltapäivän omassa koulussa.

Kielitietoinen lähestymistapa tekstiin sopii kaikkiin oppiaineisiin. Oppiainekohtaisissa osioissa pitäydytään joissakin aineelle ominaisissa kysymyksissä ja niihin sisältyy runsaasti materiaalia, jota voi hyödyntää omassa opetuksessa.

Lähteet on esitelty kunkin luvun lopussa.

Materiaali on laadittu Lukeva koulu -ohjelman tueksi. Sen on laatinut pääosin erityisopettaja, aineenopettaja Ilona Kuukka. Lisäksi materiaaliin sisältyvät äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katriina Rapatin ja matematiikan opettaja Anni Lampisen kirjoittamat artikkelit.