Kielitietoisuudesta hyötyvät kaikki

Kielen merkitys opetuksessa ja oppimisessa on tärkeä. Kielen avulla ollaan vuorovaikutuksessa, luodaan merkityksiä ja luodaan omia tietorakenteita sekä ja tuotetaan tietoa. Kieli on väline, jolla opitaan. Kieli ja sen käyttötavat ovat kaikille oppilaille myös oppimisen kohde kaikissa oppiaineissa. Kieltä opitaan toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, koulussa kaikkien oppiaineiden tunneilla. Siksi kielestä pitää olla tietoinen.

Materiaalissa avataan ensin lyhyesti käsitteet monilukutaito, kielitietoisuus, tiedonalojen kieli, tekstitaito ja siihen liittyen liittyvät käsitteet tekstilaji ja teksti. Sen jälkeen esitellään kielitietoisten työtapojen ominaisuuksia ja sitten kielitietoinen pedagoginen lähestymistapa, joka soveltuu kaikkiin oppiaineisiin.

Laatikko jonka sisällä sanat monilukutaito, kielitietoisuus, tiedonalojen kieli, tekstitaidot, teksti ja tekstilaji