Opettajien yhteistyö

Kokemuksien mukaan myös kielitietoiset työtavat sujuvat parhaiten silloin, kun luokanopettajat ja aineenopettajat voivat konsultoida säännöllisesti suomen kielen opettajan ja erityisopettajan kanssa. Tälle konsultoinnille ja yhteisopetuksen suunnittelulle pitäisi luoda koulussa pysyvät rakenteet ja käyttää yhteistoiminta-aikaa siihen. Yhteisopettajuus on paras keino toteuttaa oppitunnilla esiteltyjä toimintatapoja.

Kaksi opettajaa tietokoneen äärellä keskustelemassa.