Monilukutaito

Monilukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yksi laaja-alaisen osaamisen alue. Yksinkertaisesti monilukutaito tarkoittaa erilaisten tekstien sujuvaa lukemista, ymmärtämistä ja tulkinta sekä niiden tuottamista ja arvottamista. Tekstikäsitys taustalla on laaja: monimuotoiset tekstit voivat olla kirjoitettuja tai puhuttuja tai sisältää graafeja, merkkejä, kuvaa tai ääntä tai niiden yhdistelmiä yhdistettyjä staattiseen tai liikkuvaan kuvaan. Oppilasta ympäröivät tekstit ovat yhä useammin digitaalisia. Ne ovat älylaitteiden ja nopean tiedonsiirron vuoksi saatavilla koko ajan. Monilukutaito on kimppu erilaisia kriittistä ja kulttuurista lukutaito kehittäviä tekstitaitoja, jotka auttavat oppilasta hallitsemaan tekstimaailmaa.

Monilukutaitoa on myös eri tiedonalojen kielten ja tekstitaitojen käyttäminen.

Kuvia seinällä, joiden alla on vuosilukuja.