Opetusvideon ja kuvan käsitteleminen oppitunnilla

Liikkuvan kuvan käyttö opetuksessa on tehokas tapa oppia. Simulaatioita ja opetusvideoita pitää kuitenkin oppia katsomaan. Muistiinpanojen tekeminen ja niiden muokkaaminen tekstiksi on hyvä tapa opettaa tätä lukutaitoa. Harjoitteluun sopivat parhaiten lyhyet opetusvideot, joita on helposti saatavilla esimerkiksi Ylen Areenasta.

Ennen harjoitusta oppilaat saavat ohjeita siitä, mihin kiinnitetään huomiota. Jos kyse on esimerkiksi menneen ajan kaupunkiympäristöstä, kehotetaan tarkkailemaan taloja, katuja, kulkuneuvoja, ihmisten vaatetusta jne. ja tekemään niistä muistiinpanoja. Puhutusta tekstistä ohjataan oppilaita kuuntelemaan painotuksia, taukoja tai toistettuja asioita, että keskeinen sisältö siirtyisi muistiinpanoiksi.

Esimerkki. Muistiinpanoista tekstiksi parin kanssa

Harjoitellaan liikkuvan kuvan lukemista ja muistiinpanojen tekemistä ensin yhdessä.

Katsotaan lyhyt video (n. 5 min) esim. luontodokumentti Ylen Areenasta.

Katsomisen jälkeen oppilaat sanovat, mitä videosta muistavat, opettaja kirjaa. Tämän jälkeen video katsotaan uudelleen. Osa oppilaista ohjataan kiinnittämään huomiota kuvaan, osa tekstiin (kuultuun tai kirjoitettuun).

Tehdään uudet muistiinpanot, jotka opettaja kokoaa yhtenäiseksi tekstiksi.

Kun työtapaa on harjoiteltu, tehdään sama parin kanssa. Toinen kirjaa muistiinpanoja selostuksesta, toinen kuvista. Parit yhdistävät muistiinpanonsa ja laativat tekstin. Tämän jälkeen tekstit voidaan ”jalostaa” vielä neljän hengen ryhmissä.

Kuvan ”lukutaitoa”, visuaalista lukemista,  tarvitaan jokaisessa oppiaineessa. Oppikirjan kuvat ovat usein olennaisia sisällön ymmärtämisen kannalta. Siksi niihin kannattaa käyttää aikaa. Hyvä tapa ”lukea” kuvaa, on harjoitella kuvien valintaa ja kuvatekstien tekemistä omaan tekstiin. Tässä painotetaan oppilaille sitä, että kuvat havainnollistavat tekstiä ja siksi ne kannattaa valita huolella. Samalla opitaan ilmaisten kuvapankkien käyttämistä ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Oppilaat voivat ottaa myös itse kuvia ja liittää ne teksteihin. Esimerkiksi biologiassa lähiympäristön lajintunnistusretki voidaan raportoida kuvin ja sanoin.

Kuvatekstien kirjoittamisen lisäksi visuaalista lukutaitoa voi harjoitella yhdessä tehdyn kuvauksen ja tulkinnan jälkeen toisesta kuvasta. Kuvaukselle ja tulkinnalle voidaan sopia tietty rakenne.

Esimerkki. Kettu eri vuodenaikoina

KUVAUS (milloin, mitä, millaista):

Kuva on otettu marraskuussa. Kuvan keskellä on kettu, joka katsoo sivulle.

Ympärillä on korkeaa, lakoontunutta heinikkoa ja matalaa ruohikkoa.

Kuvan tärkeimmät värit ovat haalistunut vihreä, keltainen, ruskea ja harmaa. Kuva ei ole kirkas. Se voi olla sävytetty.

TULKINTA: Kettu sulautuu ympäristön väreihin, siksi tunnelma kuvassa on syksyinen ja alakuloinen.

Kettu heinän keskellä.

TEHTÄVÄ:

Kirjoita kuvaus ja oma tulkinta.

Kettu lumessa.

Kuvien lukemista voi harjoitella myös vertaamalla suodattimilla muokattuja kuvia luonnollisiin ja kiinnittää huomiota siihen, miten muokkaus muuttaa kuvan kohdetta ja miten se vaikuttaa katsojaan. Tekoälyn luomat kuvat tekstin perusteella tarjoavat monia mahdollisuuksia: tekstikatkelmia voi muunnella ja tarkentaa ja tarkastella, miten kuva muuttuu, tekoälyn luomaa maisemakuvaa voi verrata verkosta löytyvään kamerakuvaan vastaavasta maisemasta, tekoälykuvasta voi etsiä jotakin, joka paljastaa kuvan tekoälyn luomaksi jne. Tekoälyn luomista kuvista ja niiden merkityksestä voidaan keskustella oppilaiden kanssa monella tasolla.

Kettu heinän keskellä. Tekoälyn luoma kuva.
Tekoälyn luoma kettu.