Perustaidoista tekstien tulkintaan ja arviointiin

Edellä olevat työtavat vahvistavat oppilaiden perustekstitaitoja. Erilaisia mallitekstejä tarkastelemalla aukeaa sekä tekstin sisältö että rakenne, erityiset piirteet ja eteneminen.  Harjoittelun myötä erilaisten lukutaito muuttuu sujuvammaksi ja luetun ymmärtäminen helpottuu. Tämä edistää monilukutaitoa ja auttaa oppilasta arvioimaan ja tulkitsemaan tekstejä itsenäisesti. Oppilaat saavat tekstien tulkinnalle ja omalle tuottamiselle kehykset. joiden avulla tekstitaitoja oppivat myös ne, jotka eivät oma-aloitteisesti lue paljon. Monipuolisesti lukevilta ja omaa tekstiä tuottavilta kehykset eivät rajaa luovuutta pois, vaan antavat sille suuntaa.

Kun työtapa on tullut oppilaille tutuiksi, voi yhä useampi oppilas tuottaa omaa tekstiä parin kanssa tai ryhmässä yhteisen lukemisen jälkeen. Yhteinen lukeminen edistää myös kunkin oppilaan omaa lukutaitoa. Tavoitteena on, että vähitellen mahdollisimman moni oppilas pystyy lukemaan tekstiä itsenäisesti tai parin kanssa. Tällöin heille voi antaa ohjeistuksen lukemiseen tekstin alussa ja kysymykset tekstin avainkäsitteistä kirjallisesti, kuten edellä on neuvottu tekemään taitavien lukijoiden kanssa.