Monikielisyys

Koulussa on yhä enemmän oppilaita, jotka ovat kaksi- tai monikielisiä. Suomeen muuttaneet oppilaat opiskelevat uutta kieltä ja uudella kielellä.  Monet heistä oppivat vaivatta arkipäivän suomea, mutta koulun kieli on erilaista. Se on yleistä ja erityistä tiedonalojen kieltä. Löytääkseen tiensä peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään oppilaiden pitää päästä osallisiksi tiedonalojen kielestä. Osallisuus koulun kieleen rakentaa identiteettiä ja edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Toisen kielen oppija tarvitsee tukea erityisesti tiedonalojen kielessä perustaidot koulun opetuskielessä saavutettuaan. Jos hän on oppinut tiedonalan kielen jollakin toisella kielellä, on se helppo oppia myös suomen tai ruotsin kielellä.

Kielitietoisissa työtavoissa käytetään hyödyksi oppilaiden kieliresursseja, kun käsitteille etsitään merkityksiä ja tekstien sisällöstä keskustellaan. Kun opetusryhmässä on saman kielen puhujia, he voivat parhaimmillaan auttaa toisiaan sisällön ymmärtämisessä. Eri kielten näkyvyys opetustiloissa, kielten tuominen esiin erilaisissa luontevissa tilanteissa sekä erikielisten tukimateriaalien käyttö kuuluvat kaikki kielitietoisen opetuksen työtapoihin. Digitaalisten sovellusten hyödyntäminen kannattaa. Käännösohjelmien kieleen pitää kiinnittää huomiota ja esimerkiksi Google-kääntäjän tekstien editoiminen on mitä parhainta kielitietoisuutta. Samalla opitaan tarkoituksenmukaisia tapoja käyttää tiedonalalle ominaista kieltä ja täsmällisiä käsitteitä. Tärkeää on pitää fokus tiedonalojen kielen oppimisessa.

Lue lisää