Kysymyksiä ajankäytöstä

Harjoituksen tavoitteena on lisätä nuoren oman elämän hallinnan tunnetta, ennakointia, suunnitelmallisuutta ja valmistautumista. Asiat eivät vain tapahdu yllättäen ja itsestään, vaan moniin tilanteisiin voi itse vaikuttaa ja valmistautua.

Harjoitus voidaan tehdä kirjaamalla vastauksia paperille tai tietokoneelle. Hedelmällisintä on kuitenkin keskustella kysymyksistä pienissä ryhmissä tai jopa kaikkien ryhmäläisten kesken. Kysymysten käsittelyssä voi edetä ryhmän yhteisistä asioista kohti jokaisen omia asioita. Kaikkia kysymyksiä tarvitse käsitellä kerralla, vaan ne voidaan käydä läpi osissa.

Harjoituksen avulla voidaan virittäytyä harjoituksiin: Suunnittelen oman viikkoni, Valmistaudun tulevaan viikkoon ja Miten muutan tylsät asiat mukavammiksi?.

Harjoituksesta on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: kalenterin käyttäminen, tulevaisuudesta kertominen, tekstien tuottaminen
Vieraat kielet: kalenterisanasto, muu aikaan liittyvä sanasto, futuuri
Matematiikka: kalenteri, ajan yksiköt
Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot