Mitä tarkoittaa pikalaina?

Monelle oppilaalle pikalaina saattaa käsitteenä olla täysin vieras, ja asia pitää käsitellä peruasioista alkaen. Arkikielessä pikalainaa kutsutaan pikavipiksi.

Osa kysymyksistä voi olla melko haastavia selvittää, ja harjoitus voidaankin tehdä ryhmän tai oppilaan kanssa soveltuvin osin. Kysymyksistä voidaan vain keskustella ja pohtia oikeaa vastausta. Tärkeää on kuitenkin, ettei oppilaille jää mistään kysymyksestä väärää käsitystä. Sen vuoksi harjoitus vaatii opettajalta taustatyötä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: raha, luotto, pankkien toiminta, luottoyhtiöiden toiminta, pikalainayhtiöiden toiminta, taloudellinen toiminta
Matematiikka: koron laskeminen
Kotitalous: kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot