Miten saan tehtävän valmiiksi?

Harjoituksessa opetellaan vastuunottoa erilaisista arkisten asioiden hoidosta. Aina tukena ei ole henkilöä, joka hoitaa asian loppuun, jos se jää itseltä kesken. Vastuunotto ei aina tarkoita tehtävän suorittamista kokonaan itse vaan vastuuta siitä, että pyytää tarvittaessa apua ja huolehtii tavalla tai toisella tehtävän valmiiksi saattamisesta. Avun pyytäminen tehtävään ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vastuu siirtyy auttajalle.

Harjoituksen voi tehdä esimerkiksi kotitaloustunnilla ja miettiä ruoanvalmistuksen tai vaikkapa silityksen työvaiheet loppusiivouksineen.

Pohdintakysymyksiä:

  • Keneltä avun pyytäminen on helppoa? Miksi?
  • Keneltä avun pyytäminen on vaikeaa? Miksi?
  • Jos tarvitset apua jossain tehtävässä, miten voisit toimia niin, että seuraavalla kerralla osaisit tehdä tehtävän itse?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: kotityöt, ruokaosaaminen ja -kulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen
Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät, sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot