Luomme yhdessä tarinoita

Tarinankirjoitustehtävät vaativat opettajan ohjausta. Yhteisöllinen tarinoiden kirjoittaminen voi toimia yhteisen huumorin luojana ja siten ryhmähengen virittäjänä. Pienet ja leikkimieliset kirjoitusharjoitukset madaltavat toivottavasti myös oman tuottamisen kynnystä.

Outo juttu on yllätyksellisempi, jos lähtötekstin valitsee vain oppilaspari eikä koko ryhmä. Harjoituksessa oppilaat voivat itsekin poistaa adjektiivit ja toimia harjoituksen vetäjinä.

Hullunkurisen päiväkirjan lauseista voi tehdä runon tai laulutekstin. Lauseita voi käyttää uuden, jokaisen oman tarinan kirjoittamiseen virittävinä aloituksina.

Harjoitukseen on liitteenä kolme kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: kielen tuottaminen, itseilmaisu, huumori kirjallisuudessa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu