Mitä työn tekeminen tarkoittaa?

Ammattialat ovat muuntumassa ja ajattelu, jossa tuetaan käsitystä aikuisuudesta, jossa kouluttaudutaan ammattiin ja saadaan koulutuksen avulla tiettyyn ammattiin liittyvä työ ja tehtävät, ei ole enää realistinen kuva kaikesta tulevaisuuden työstä. Työtehtävät ovat usein lyhyitä ja projektimaisia, ja niissä tarvitaan laaja-alaisia taitoja.

Tärkeää on opetella rohkeasti uteliasuutta ja kiinnostusta eri asioihin, kokeilla eri harrasteita ja ryhmiä, oppia tekemällä eri tilanteissa ja tunnistaa asioita, joita on mukavaa ja innostavaa tehdä ja sen pohjalta löytää perusta ammatilliselle osaamiselle. Työnantajille merkitsee myös vapaa-ajalla tehty toiminta, vapaaehtoistyö ja harrastukset. Nuorille on tärkeä kertoa, että cv:ssä nämä ovat lähes yhtä tärkeitä kuin varsinainen tutkinto.

Harjoitusta tehtäessä voidaan pohtia:

  • Minkälainen opiskelija ja koulutyöntekijä olet nyt?
  • Millä adjektiiveilla kuvailisit itseäsi opiskelijana?
  • Minkälaista työntekijää työnantaja arvostaa? Miksi?
  • Miten voisit kehittää itseäsi työntekijänä?
  • Oletko kohdannut hyviä työntekijöitä kaupassa, julkisissa kulkuvälineissä, kirjastossa, nuorisotalolla tms.? Kuvaile heidän työskentelyään adjektiivein.
  • Minkälaisen työnantajan työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin?

Roolivaatteet ja muu rekvisiitta tekevät esityksistä hauskoja ja saattavat helpottaa heittäytymistä rooleihin.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: itseilmaisu, esiintyminen ja esitysten tekeminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L6: työelämätaidot ja yrittäjyys