Ideoin, suunnittelen ja toteutan kivan koulupäivän

Oppilaiden suusta kuulee usein valitusta erilaisista koulun epäkohdista: tiloista, ruoasta, oppimateriaaleista jne. On helppo valittaa, jos ajattelee, ettei kuitenkaan voi itse tehdä asioille mitään. Tehtävän avulla autetaan oppilaita ottamaan itse vastuuta epäkohtien korjaamisesta ja huomaamaan, että usein asiat korjaantuvat helposti pienillä muutoksilla ja asenteen korjauksella. Jatkuva valitus asioista lannistaa sen sijaan helposti kaikkien mielen.

Ratkaisuehdotuksia voi kehittää niin, että ratkaisija tulisi mahdollisimman lähelle oppilaita. Esimerkiksi jos ongelmana on huonot tuolit jossakin koulun tilassa ja korjausehdotus uusien tuolien hankinta, voidaan miettiä, miten oppilaat voisivat itse tehdä nykyisistä tuoleista mukavammat vaikkapa päällystämällä tai tyynyillä ja raheilla. Ehdotuksena voi olla myös myyjäisten järjestäminen uusien tuolien rahoittamiseksi. Ratkaisuehdotuksena pelkkä uusien tuolien hankinta ajateltaisiin todennäköisesti helposti aikuisten tehtäväksi.

Harjoituksen yhteydessä on hyvä painottaa oppilaiden erilaisia vahvuuksia ja taitoja sekä niiden hyödyntämistä erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Omien ja muiden vahvuuksien tunnistaminen on hyvä keino vaikuttaa monenlaisiin asioihin positiivisella tavalla.

Harjoitus voidaan tehdä yhdessä Koulussa olevan ongelman ratkaiseminen -harjoituksen kanssa, jolloin ensin tehdään tämä harjoitus ja jatketaan omilla ideoilla Koulussa olevan ongelman ratkaiseminen -harjoituksen tekemistä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa, tekstien tulkitseminen ja tekstien tuottaminen
Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen, demokraattinen yhteiskunta, arkielämä ja oman elämän hallinta
Käsityö: innovointi, muotoilu, kokeilu, tekeminen, yrittäjämäinen oppiminen ja tiedostaminen ja osallistuminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen