Mitkä asiat ovat yksityisiä, mitkä julkisia?

Harjoitus voidaan tehdä joko itsenäisesti niin, että jokainen miettii itsekseen asioita, tai yhdessä keskustellen.

Pohdintakysymyksinä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • Miten luokittelisitte yksityiset asiat? Entä muille kerrottavat?
  • Toisten asioiden kertomista eteenpäin kutsutaan joskus juoruiluksi. Mikä sinun mielestäsi on juoruilua? Mieti konkreettisia esimerkkejä.
  • Miltä sinusta tuntuu, jos kuulet jonkun puhuvan yksityisistä asioistaan?
  • Miltä ajattelet, jos kuulet jonkun puhuvan sinun asioistasi muille?

Harjoitus voidaan tehdä myös tunneharjoituksena. Opettaja tai oppilas lukee laatikon asioita ääneen ja kunkin kohdalla oppilaat peukuttavat tai ilmaisevat esimerkiksi värilapuin tai hymynaamoin, miltä asian kuuleminen tuntuisi. Tunteiden ilmaisu voidaan tehdä joko julkisesti tai vain omaan paperiin tai koneelle merkintöjä tehden.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu