Laadimme yhdessä säännöt puhelimen käyttöön

Nuorille puhelimen käyttö on usein arkisempaa ja vähemmän tunteita herättävää kuin aikuisille. Nuoret eivät välttämättä häiriinny toistensa puhelimen tai muun älylaitteen käytöstä yhtä helposti kuin edeltävä sukupolvi. Tutkittua kuitenkin on, että keskittyminen esimerkiksi oppitunnilla kärsii huomattavasti älylaitteen vilkuilusta. Siksi on hyvä keskustella siitä, mikä olisi kaikille sopiva ja eri-ikäisiä ihmisiä kunnioittava tapa käyttää älylaitetta erilaisissa ympäristöissä.

Pohdintakysymyksiä:

  • Miten hoidan tilanteen, jos minulle tulee tärkeä puhelu kesken elokuvan, oppitunnin tai lääkärikäynnin?
  • Mikä mielestänne on niin tärkeä asia, että se saa keskeyttää edellä mainitut tilanteet?

Harjoituksen apuna voidaan käyttää Mitä julkaisen netissä ja somessa? -harjoitusta.

Koulun oppilaskunta voi laatia puhelimen ja älylaitteen käyttösäännöt yhteisiksi koko koululle. Ne voidaan laittaa paperisena tai sähköisenä koulun ilmoitustaululle. Säännöissä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Missä ja milloin laiteita saa tai ei saa käyttää?
  • Pitääkö laitteiden olla äänettömällä?
  • Miten kovaa ja minkälaisista asioista laitteeseen voi puhua?
  • Missä voi hoitaa arkaluontoiset puhelut?
  • Missä voi puhua muita häiritsemättä?
  • Missä laitetta voi ladata?
  • Missä, mitä ja milloin saa kuvata ja mihin kuvia voi käyttää?

Lisätehtäväehdotus

Etsikää tietoa esimerkiksi elokuvateattereissa, lääkäriasemilla ja muissa kouluissa olevista puhelimen käyttösäännöistä ja keskustelkaa, ovatko ne mielestänne hyviä?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa, tekstien tuottaminen
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen