Kenelle kerron ja mitä kerron?

Jakson aiemmissa harjoituksissa on korostettu yksityisten asioiden omana tietona pitämistä. Tässä harjoituksessa tavoitteena on rohkaista oppilasta kertomaan asiansa luotettavalle henkilölle ja huomaamaan, että huolen jakaminen usein helpottaa omaa oloa.

Aluksi voi olla hyvä käsitellä yhdessä esimerkkiä kuvitteellisesta asiasta, joka ei varmasti kosketa ketään ryhmän oppilasta, sekä pohtia, kenelle tuosta asiasta voisi luottamuksella kertoa.

Pohdintakysymyksiä:

  • Miksi tehtävään on valittu juuri nämä aihealueet?
  • Mitä aihealueita itse olisit valinnut?

Harjoitus voidaan tehdä itsekseen tai yhdessä oman läheisen kanssa, jolloin tehtävään voi kirjoittaa henkilökohtaisiakin asioita. Tällöin harjoitus käydään ryhmässä läpi niin, ettei kukaan kerro omia yksityisasioitaan vaan harjoituksen vastauksia pohditaan yleisellä tasolla. Harjoitus voidaan tehdä myös alusta alkaen esimerkkejä käyttäen menemättä ollenkaan henkilökohtaisuuksiin. Tärkeää olisi silti, että jokainen oppilas tulisi miettineeksi tehtävää henkilökohtaisella tasolla.

Harjoituksesta on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Terveystieto: terveyttä tukeva kasvu ja kehitys, terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu