Tarkkailen ja teen huomioita

Pareille jaettavassa ohjeistuksessa on hyvä korostaa, että tarkoituksena ei ole arvioida tai antaa kaverille palautetta toiminnasta, vaan hyvin asiapitoisesti kirjata huomioita paperille. Huomiot voivat olla pieniä: esimerkiksi, että käyttää käsiä paljon puheen tukena tai kohdatessaan toisen.

Tarkkailtavat asiat on tärkeä käydä yhteisesti läpi ennen harjoituksen aloittamista, jotta jokainen osaa varmasti tehdä harjoituksen toista kunnioittaen. Kirjattujen huomioiden purku lopuksi yhdessä on tärkeä osa harjoitusta.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu