Tutustun kysymällä ja vastaamalla

Harjoituksen avulla opetellaan kohteliasta kysymistä, vastaamista ja kuuntelemista. Tarkoituksena on kokeilla arjen tilanteisiin sopivaa jutustelua ja kohteliasta toisen ihmisen huomioon ottamista kohtaamisissa. Kysymykset kysytään ja niihin vastataan lyhyesti ja kommentoimatta.

Ennen harjoitusta voidaan yhdessä laatia kysymyksiä materiaalissa valmiina olevien kysymysten lisäksi. Harjoituksen tekemistä helpottaa, jos kysymyksiä ei tarvitse itse keksiä harjoituksen aikana.

Pohdintakysymyksiä:

  • Millaista kuuntelua ja keskittymistä tarvitaan erilaisissa tutustumistilanteissa?
  • Miten tilanteet vaihtelevat?
  • Millaisia kysymyksiä tutustumistilanteessa voi esittää?

Harjoituksen jälkeen voi pohtia, jäivätkö muiden vastaukset mieleen. Uusia ihmisiä esiteltäessä käy joskus niin, ettei esittelyn jälkeen muista kenenkään nimeä.

Harjoituksesta on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu