Toimimme yhteistyössä ryhmässä

Harjoituksen ideana on opetella yhteistyötä. Yhteistyön tekeminen harjoituksessa vaatii keskustelua, ideointia, kokeilua ja kärsivällisyyttä.

Harjoituksen tekemisen jälkeen pohdintaa voidaan jatkaa vastaten seuraaviin kysymyksiin:

  • Kauanko kesti löytää toimiva tapa rakentaa tornia?
  • Osallistuivatko kaikki ryhmässä tasapuolisesti yhteistyöhön?
  • Miten työnjaosta sovittiin?
  • Säilyikö sopu?

Sanomalehtien tai mehupillien sijaan harjoituksessa voi hyödyntää esimerkiksi palikoita, pahvimukeja tai muuta turvallista materiaalia.

Lisätehtäväehdotus:

Helpompi tapa harjoitella yhteistyötä on kuljettaa mehupillejä tai vaikkapa nappeja astiasta toiseen mahdollisimman paljon annetussa ajassa. Silloin ei tarvita yhtä paljon yhteistyötä, koska jokainen voi omalla vuorollaan käyttää haluamaansa taktiikkaa.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Terveystieto: vastuulliset ratkaisut vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot