Tunteet ovat vuorovaikutusta

Tunteet vaikuttavat arjessa jokaiseen keskusteluun ja tilanteeseen. Harjoitus on hyvä apu luokan toimintakulttuurin ja ilmaisun parantamiseen siten, että kukin osaisi tulkita muiden toiminnassa näkyviä tunteita ja toisaalta ilmaista itse oikealla tavalla tunteitaan vuorovaikutustilanteissa.

Pohdintakysymyksiä:

  • Mikä tunne on vaikein tunnistaa tai näytellä?
  • Mikä tunne on vuorovaikutustilanteessa itsellesi vaikein huomata?
  • Mikä tunne on vuorovaikutustilanteessa itsellesi vaikein käsitellä?
  • Mikä tunne on vuorovaikutustilanteessa itsellesi vaikein ohittaa?
  • Mikä tunne on vuorovaikutustilanteessa itsellesi vaikein ottaa vastaan?

Jos tunnesanoista näytteleminen tuntuu vaikealta, ryhmä voi katsoa lyhyitä pätkiä jotakin TV-ohjelmaa netistä ja tehdä tehtävän arvioiden näyttelijän esittämiä tunteita.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: nimeäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito